Miljöpolicy

Tätringen Tekniska AB ser miljöhänsyn som en del av kvalitetsbegreppet och vi är övertygade om att ett aktivt miljöarbete stärker vårt anseende bland våra kunder och övriga intressenter.

Vi skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

I vårt miljöarbete utgör lagar, förordningar och andra krav mininivån.

Vi arbetar kontinuerligt med att, inom teknisk och ekonomisk rimlighet, minska vår miljöpåverkan och förhindra miljöpåverkande utsläpp.

Detta förverkligas genom att:

  • Vi behandlar miljöfrågorna som en naturlig del i företagets verksamhet.
  • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
  • Vi arbetar för att höja miljömedvetandet hos alla anställda.
  • Vi informerar vid behov berörda myndigheter och intresserad allmänhet om vårt miljöarbete.
  • Vid all upphandling prioritera produkter / tjänster   med minsta möjliga miljöpåverkan.

Till certifikat.

Kvalitetspolicy

Tätringens kvalitetspolicy är att lära känna varje enskild kunds behov och krav och att erbjuda exakt den produkt och service som efterfrågas på ett effektivt och personligt sätt.

Vi arbetar ständigt för att utveckla samarbetet med såväl kunder som leverantörer och därigenom få kunskap om vilka behov, krav och förändringar vi ska leva upp till.

Som ett hjälpmedel att kontinuerligt förbättra kvaliteten i vårt arbete har vi byggt ett kvalitetssystem enligt EN-ISO 9001:2015 samt satt upp mätbara mål för att följa upp effektiviteten av vårt kvalitetsarbete.

Till certifikat.