Försäljningsvillkor

  • Priser: De i katalogen angivna priserna är riktpriser.
  • Mervärdeskatt: Tillkommer
  • Betalningsvillkor: Enligt överenskommelse
  • Leveransvillkor: Fritt vårt lager, exklusive frakt och emballage. I övrigt tillämpas Sveriges Mekanförbunds ”Allmäna leveransbestämmelser NL 17”.

1979

Grundades

18,6 milj.

Omsättning

6

Antal anställda

30 000

Produkter